Artist Cover Image

RZ Mas

alt text

RZ Mas featured in TGSN's latest single, "Siren"

RZ Mas là một trong những rapper hoạt động tại CDSL. Anh sở hữu chất giọng cao đặc biệt, lối gieo vần hiện đại và phong cách viết nhạc rap cá tính.

Artist Profile Image

DISCOGRAPHY+

Artist Discography Cover Image

Artist

RZ Mas

TOURS & DATES

+ RZ Mas


    This artist does not have any upcoming show at the moment.

See all tours

SNAPSHOTS+

  • Artist RZ Mas Gallery Photo
  • Artist RZ Mas Gallery Photo
  • Artist RZ Mas Gallery Photo
  • Artist RZ Mas Gallery Photo
  • Artist RZ Mas Gallery Photo
  • Artist RZ Mas Gallery Photo

FIND ME HERE!

MY MUSIC:

MY SOCIAL MEDIA:

RELATED ARTISTS+

See all artists

Join the movement